دانلود انیمه

Arisa Noto

The Severing Crime Edge
8

The Severing Crime Edge

کشتن کالاها سلاح های قتلی است که از طریق نسل به نسل دیگر در خانواده های صاحبان آنها توزیع می شود. آنها نفرین شده اند تا صاحبان فعلی خود را مجبور ...