دانلود انیمه

Jaime Murray

Castlevania
8.2

Castlevania

Jul. 07, 2017

Castlevania

خیالی تاریک قرون وسطایی به دنبال آخرین عضو زنده مانده از قبیله ننگین بلمونت ، سعی در نجات اروپای شرقی از انقراض به دست خود ولاد دراکولا تپه است. ...