دانلود انیمه

Sakiko Tamagawa

AIKa
5.96

AIKa

Apr. 25, 1997

AIKa

یک زلزله مصیبت بار در توکیو رخ داد و در پی آن، بیشتر زمین به زیر آب فرو رفت. آیکا غریق نجاتیه که در خرابه های زیر دریا آثار زیادی پیدا میکنه. ...