دانلود انیمه

Yoko Sasaki

Black Lagoon Second Barrage
8.2

Black Lagoon Second Barrage

Rokatou “Rock” اوکاجیما به شرکت Lagoon ، یک گروه مزدور دزدان دریایی پیوسته است که خارج از Roanapur ، تایلند فعالیت می کند. علیرغم ...