دانلود انیمه

بزرگسال

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
Arakawa Under the Bridge
7.61

Arakawa Under the Bridge

پسری که هیچ وقت مدیون کسی نبوده و یاد گرفته که مدیون کسی نشه در اثر یک اتفاق توسط دختری نجات پیدا می کنه و برای صاف کردن دینش نسبت به این قضیه ...