دانلود انیمه

مسابقات

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
Haikyuu
8.57

Haikyuu

Apr. 06, 2014

Haikyuu

هیناتا شویو بعد از دیدن مسابقات والیبال کشوری از طریق تلویزیون، علاقه ناگهانی به والیبال پیدا میکنه و عضو تیم والیبال مدرسه راهنمایی‌شون میشه اما ...