دانلود انیمه

BS-i

Air
7.32

Air

Jan. 06, 2005

Air

یوکیتو کونیساکی در سفرش در پی پیدا کردن خدمتکار بالدار است که چند قرن پیش بعد از شنیدن یک داستان کودکانه از مادرش برای آسمان ها مفید بود. درحالی ...