دانلود انیمه

Cartoon Network

Bobobo-bo Bo-bobo
7.5

Bobobo-bo Bo-bobo

Oct. 01, 2005

Bobobo-bo Bo-bobo

در جهانی آینده نگرانه، امپراطوری ماروهاگه سازمانی نظامی‌ـه که قصد داره «مو»ی همه و در نهایت آزادی همه رو بدزده! ولی مردی با موهای پف کرده‌ی طلایی ...