دانلود انیمه

Gunma TV

Black Lagoon: The Second Barrage
8.2

Black Lagoon: The Second Barrage

Rokatou “Rock” اوکاجیما به شرکت Lagoon ، یک گروه مزدور دزدان دریایی پیوسته است که خارج از Roanapur ، تایلند فعالیت می کند. علیرغم ...