دانلود انیمه

NHK BS2

Allison to Lillia
7.35

Allison to Lillia

Apr. 03, 2008

Allison to Lillia

قاره به دو کشور تقسیم شده که برای صد سال با هم درگیر جنگند. به همین دلیل آلیسون و ویل به یک ماموریت رفتن که “گنجی که جنگ رو تموم ...