دانلود انیمه

NHK

UFO Baby
7.67

UFO Baby

Mar. 28, 2000

UFO Baby

میو یک دختر 8 ساله است که والدینش توسط ناسا استخدام شده اند. آنها همراه آقای سایونجی به آمریکا می روند, و میو را بخاطر مشغله کاری به او می ...