دانلود انیمه

Niconico

BONJOUR Sweet Love Patisserie
6.18

BONJOUR Sweet Love Patisserie

سیوری هارونو در آرزو دارد که یک سرآشپز شیرینی شود و در آکادمی شیرینی پزی Fleurir ، مدرسه ای نخبه واقع در منطقه مرسوم ، مد روز Aoyama توکیو ثبت ...