دانلود انیمه

1907

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
Katsudou Shashin
5.4

Katsudou Shashin

May. 23, 1907

Katsudou Shashin

قدیمی ترین انیمه یافت شده(اولین انیمه) دنیا 3ثانیست یک پسر دبیرستانی رو نشون میده که رو تخته مینویسه کادسودو شاشین (اسمشو) و کلاهشو به نشانه ...