دانلود انیمه

1931

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
Denshin Denrei Denwa
5.6

Denshin Denrei Denwa

Apr. 30, 1931

Denshin Denrei Denwa

When copper wire is wrapped around an iron rod and connected to a battery, it becomes an electromagnet. A science teaching material movie that ...
Taro Urashima
4.6

Taro Urashima

Jan. 01, 1931

Taro Urashima

در زمان‌های بسیار گذشته، ماهیگیری جوان به نام اوراشیما تارو در ژاپن زندگی می‌کرد. پدرش قبل از او یک ماهیگیر بسیار ماهری بود، اما توانمندی ...