دانلود انیمه

1969

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
Attack Number One
6.76

Attack Number One

Dec. 07, 1969

Attack Number One

داستان در مورد کوزوئه آیوهارا, دختری است که به کالج فوجیمی منتقل شده و برای تیم والیبال مدرسه تلاش می کند. او دوستی با هم تیمی خود میدوری ...