دانلود انیمه

1970

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
Ashita no Joe
8.28

Ashita no Joe

Apr. 01, 1970

Ashita no Joe

جو یک نوجوان فقیری است که در محله دانپه که عموما فقیر نشین هستن زندگی میکند، اما داستان از آنجایی شروع میشود که مربی سابق بوکس که یک فرد الکلی ...