دانلود انیمه

1978

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
One Million-Year Trip: Bander Book
6.2

One Million-Year Trip: Bander Book

بندر یک پسر 17 ساله از زمین است که در یک سیاره دوردست زندگی می کند ، که متشکل از شیفت های انسانی است که از سبزیجات و دم حیوانات تغذیه می کنند. ...