دانلود انیمه

1986

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
Ganbare! Kickers
6.82

Ganbare! Kickers

Oct. 15, 1986

Ganbare! Kickers

کیکرها اولین و مهم ترین تیم فوتبال هستند. درواقع، آنها فقط برای مدرسه ـشان بازی میکنند، ولی هیچ افتخاری برای خودشان جمع نکرده اند. وقتی یک بازیکن ...
Ai Shoujo Pollyanna Story
6.94

Ai Shoujo Pollyanna Story

پولیانا موقع تولد مادرشو از دست داد و با پدرش یه زندگی خوبو داشت که ناگهان یک روز بعد مرگ پدرش همه چیز تغییر کرد از اون به بعد مجبور بود با عمش ...