دانلود انیمه

1989

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
Blue Flames
4.8

Blue Flames

Nov. 24, 1989

Blue Flames

ریوئیچی کایزو یک دانش آموز باهوش, جاه طلب است که بخاطر اهدافش حاظر است هر کاری بکند. روزی او از یک دختر بنام امی نیتو که از خانواده ثروتمندی نیز ...