دانلود انیمه

1999

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
Dual! Parallel Trouble Adventure
7.10

Dual! Parallel Trouble Adventure

کازوکی یوتسوگا یک دانش آموز در دبیرستان است, با این تفاوت که باهوش نیست. او وب سایتی دارد که با دیدگاه هایی که خودش میبیند مربوط است. دیدگاه وی ...
Colorful
6.08

Colorful

Sep. 06, 1999

Colorful

این انیمه درباره مرداییه که همیشه در حال چشم چرونی هستند و تمام تلاششون را می کنند تا خانم ها رو دید بزنند و چشم چرونی کنند. البته با ادامه این ...
Arc the Lad
6.54

Arc the Lad

Apr. 05, 1999

Arc the Lad

این داستان بدنبال ماجراجویی های پسری به نام الک هست که به وسیله ارواح آتش برکت داده شده. وقتی که الک یک بچّه بود روستای او توسط نیرویی تاریک که ...
A.D. Police
6.03

A.D. Police

Apr. 08, 1999

A.D. Police

چند سال قبل از وقوع حادثه بابلگام توکیو 2040, پلیسA.D داستانهای بخش ویژه پلیس مگا توکیو را که برای کنترل بومر های سرکش در شهر طراحی شده است, شرح ...