دانلود انیمه

ARMS

I”s Pure
6.9

I”s Pure

Dec. 09, 2005

I”s Pure

ستو ایچیتاکا با یوشیزوکی یوری دختر دختری که در کلاسش محبوبیت زیادی پیدا کرده است برخورد می کند و محبوبیت زیادی پیدا کرده است. اما فقط یک معجزه می ...