دانلود انیمه

Art Team Convoy

Re: Hamatora
7.44

Re: Hamatora

Jul. 08, 2014

Re: Hamatora

حدود سه ماه از تصادف یوکوهاما میگذره. قضیه در “کافه هیچ کجا” حل میشده. موراساکی و هاجیمه با هم گروه میشن و جست و جو رو دوباره آغاز میکنن.