دانلود انیمه

Geneon Entertainment

Ergo Proxy
7.93

Ergo Proxy

Feb. 25, 2006

Ergo Proxy

در درون شهر گنبدی رومو یکی از آخرین تمدن های انسانی روی زمین قرار دارد. هزاران سال پیش یک فاجعه زیست محیطی جهانی سیاره را متحول کرد. اکنون زندگی ...
Bludgeoning Angel Dokuro-Chan
6.62

Bludgeoning Angel Dokuro-Chan

ساکورا کوساباکه, وقتی یه دانش آموز جوان بوده یه جرم سنگین انجام میده. یا به جای آن اون این جرمو 20 سال دیگه انجام خواهد داد, اما اون جرم چیه؟