دانلود انیمه

P.A.Works

Angel Beats!
8.22

Angel Beats!

Apr. 03, 2010

Angel Beats!

در جهانه پس از مرگ فرشتگان برای سرنوشت و آیندشون با هم مبارزه می کنند . yuri سردسته ی گروه Shinda Sekai Sensen شورشیان در برابر خدا که یه زندگیه ...