دانلود انیمه

Sotsu Co.

Z/X: Ignition
6.6 از 10

Z/X: Ignition

Jan. 10, 2014

Z/X: Ignition

در آينده‌اي دور “5 مرکز یا نقطه سياه” درسرتاسر جهان به عنوان درگاه‌هايي به دنياهاي موازي پديدار مي‌شوند. بلافاصله بعد ازاين حادثه، ...