دانلود انیمه

Studio Cj

Re:␣Hamatora
7.44

Re:␣Hamatora

Jul. 08, 2014

Re:␣Hamatora

حدود سه ماه از تصادف یوکوهاما میگذره. قضیه در “کافه هیچ کجا” حل میشده. موراساکی و هاجیمه با هم گروه میشن و جست و جو رو دوباره آغاز میکنن.